Dümdüz bir karına sahip olun

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Hollywood ünlülerinin kilo verme ve sıkılaşma konusunda imdadına yetişen spor eğitmeni Ramona Braganza, bu konuda gittikçe ün kazanan biri artık. Jessica Biel, Halle Berry gibi isimleri, hamilelik sonrasında nasıl sıkı bir vücuda kavuşturduğunu tüm dünya gördü zaten. Şimdi sıra sizde… En sıkı karın kasları için bu egzersizler birebir.

1 –  Şınav pozisyonuna gelin ve karın kaslarınızı sıkın.

02sinavpozisyonunagelinvekarinkaslarinizisikin_d

2 – Sol bacağınızı bükün ve sol dizinizi karnınızın altından sağ omzunuza doğru çekin. Başlangıç pozisyonuna dönün ve aynı hareketi diğer bacağınızla da yapın. Hareketi 20 kez tekrarlayın.

03solbacaginizibukunvesoldizinizikarninizinaltindansagomzunuzadogrucekin_d

3 – Sırt üstü yatın ve destek alabilmek için ellerinizi belinizin veya poponuzun altına koyun. Sırtınız yerdeyken, bacaklarınızı dümdüz tutarak 15 cm kadar kaldırın.

04sirtustuyatinvedestekalabilmekicinellerinizibelinizinveyapoponuzunaltinakoyun_d

4 – Sol bacağınızı dümdüz yukarı kaldırırken, karın kaslarınızı sıkın ve sırtınızın yerden kalkmadığından emin olun. Sol bacağınızı hızlıca aşağıya doğru indirirken, aynı anda sağ bacağınızı yukarı kaldırın. Aynı hareketi 20 kere tekrarlayın.

05solbacaginizidumduzyukarikaldirirkenkarinkaslarinizisikinvesirtinizinyerdenkalkmadigindaneminolun_d

5 – Karın kaslarınız sıkı ve kollarınız gergin bir şekilde, vücudunuzu sola doğru döndürerek, ağırlığı kaldırın. Başlangıç pozisyonuna dönün ve hareketi aynı tarafta 10 kere tekrar edin.

06karinkaslarinizsikivekollarinizgerginbirsekildevucudunuzusoladogrudondurerekagirligikaldirin_d

6 – Dört kiloluk bir ağırlığı iki elinizle tutarak, sağ ayak bileğinizin önüne kadar getirin

07dortkilolukbiragirligiikielinizletutaraksagayakbileginizinonunekadargetirin_d

7 – Dizleriniz bükük, ellerinizi, birbirine kenetlenmiş durumda ileriye doğru uzatarak yere oturun. Sırtınız yerle 45 derece açı yapacak şekilde geriye doğru eğilin ve karın kaslarınızı sıkın.

08dizlerinizbukukellerinizibirbirinekenetlenmisdurumdaileriyedogruuzatarakyereoturun_d

8 – Karın kaslarınızı sıktığınızdan emin olun ve iki yana doğru dönün. 20 kere tekrarlayın.

09karinkaslarinizisiktiginizdaneminolunveikiyanadogrudonun20keretekrarlayin_d

9 – Karın kaslarınızı sıkın ve vücudunuz yere paralel olacak şekilde önkollarınızla topa bastırarak itin. Vücudun şeklini korumak hayli zor olacağı için, bu hareketi sadece 10 kere tekrarlayın.

10karinkaslarinizisikinvevucudunuzyereparalelolacaksekildeonkollarinizlatopabastirarakitin_d

10 – Bir minderin üzerinde, ellerinizi egzersiz topunun üzerine koyarak, kollarınızı gergin tutun. Avuç içlerinizin birbirinden en fazla beş cm uzak olmasına dikkat edin.

11birminderinuzerindeelleriniziegzersiztopununuzerinekoyarakkollarinizigergintutun_d

Avatar
Kadınlar artık Türkiye'nin en iyi kadın sitesi Pegarose.com'da.Kadınlar için hazırlanan en geniş zayıflama, diyet, göbek eritme , güzellik ve kadın portalı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.